Home 9 door Huurders

Werkgroepen

HVW heeft een aantal werkgroepen waarin bestuursleden met huurders samen werken aan voorstellen en plannen of advies geven aan woonbedrijf over verschillende onderwerpen. Wij zoeken voor diverse werkgroepen nog enthousiaste huurders.

Zie hieronder de werkgroepen en kijk of je ergens aan wilt sluiten.

Prestatieafspraken: afspraken tussen Woonbedrijf, gemeentes en Huurders van Woonbedrijf over aantallen woningen, leefbaarheid, renovaties, hoogte van de huren en meer.

Communicatie: welke middelen gebruiken we? Wat doen we met social media? Welke onderwerpen komen in de nieuwsbrief? Welke onderwerpen komen op de website. Welke thema-avonden gaan we organiseren?

Bewonersparticipatie: hoe bereiken we onze huurders, de contacten met buurt- en bewonerscommissies?

Duurzaamheid: welke stappen moet de verhuurder nemen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Wat kunnen wij als huurders zelf doen, hoe wordt dat betaald?

Wonen en zorg: hoe zorgen we ervoor dat huurders fijn en zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen?

Renovatie, sloop, groot onderhoud: wat gaat er wanneer waar gebeuren? Hoe zorgen we ervoor dat de huurders zo goed mogelijk worden voorgelicht? Wat kunnen we doen om zo weinig mogelijk last te hebben de verbouwingen?

Financiële zaken: de hoogte van de huur, de kosten van renovaties, de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw, hoe ziet het bezit van Woonbedrijf eruit en hoe moet zich dat ontwikkelen. Welke uitgaven doet Woonbedrijf? Hoe ziet het financieel beleid van Woonbedrijf eruit?

Huurbeleid: hoe wordt de woonruimte verdeeld? Welke groepen krijgen voorrang? Is de samenstelling in de regio eerlijk? Krijgt iedereen gelijke kansen op een woning?

Bewonerscommissies

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie praat namens alle bewoners van het gebouw, de straat of de buurt waarin zij wonen. Ze krijgt te maken met zaken als onderhoud, het besparen van energie, de woonomgeving, servicekosten en leefbaarheid.

Oprichten van een bewonerscommissie

Om een bewonerscommissie op te richten, heb je dus niet meer nodig dan een paar actieve bewoners die zich verenigen. Die moeten dan wel onderling hun taken verdelen, afspraken maken over hoe ze werken en bepalen hoe ze de andere huurders in het complex bij hun werk betrekken.

Taken van een bewonerscommissie

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners van een complex in gesprek te gaan met de corporatie over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat complex brede vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Ook kan een corporatie zo makkelijk afspraken maken met de bewoners over opvolging van suggesties, onderhoud en leefbaarheidsprojecten.

Bewonerscommissie
Terrasflats Geldrop

Bewonerscommissie
Joris van Spilbergenstraat e.o.

Bewonerscommissies nieuws