Wat we doen

We overleggen met Woonbedrijf en gemeenten over belangrijke onderwerpen voor huurders. We kijken kritisch naar de cijfers en doen voorstellen voor investeringen en besparingen. We luisteren naar huurders, naar hun vragen en problemen. Die informatie gebruiken we in onze gesprekken met Woonbedrijf en met de gemeenten.

In het kort:

• we geven een centrale stem aan huurders;
• we overleggen met gemeenten en woningcorporatie;
• we vergaderen met bestuursleden onderling;
• we communiceren met huurders.

De gemeente, woningcorporatie en huurdersvertegenwoordiging hebben alle drie een stem in de prestatieafspraken. Die worden ieder jaar opnieuw bepaald en ondertekend. We geven Woonbedrijf gevraagd en ongevraagd advies. Als stichting worden er ook vergaderingen georganiseerd. Met het dagelijks bestuur, met alle bestuursleden en met alle huurders die naar onze jaarvergadering komen. Ook luisteren we naar huurders en proberen ze de juiste richting te wijzen.

Wil je meer weten over onze werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Bestuur

Het dagelijks bestuur komt minimaal wekelijks bij elkaar.
Het volledig bestuur komt minimaal elke vier weken bij elkaar.
Met Woonbedrijf is er iedere zes weken een overleg.

Voorzitter: Armando van Gent
voorzitter@huurdersvanwoonbedrijf.nl

Secretaris: vacant
secretaris@huurdersvanwoonbedrijf.nl

Penningmeester: Jack Zegveld
penningmeester@huurdersvanwoonbedrijf.nl

Overige bestuursleden
Cor van Dee
Eefje Bogmans
Frans Koller
Fred van Etten
Gerard Peeters
Linda Julies

Commissie Communicatie & PR
communicatie@huurdersvanwoonbedrijf.nl

commissies

Op deze pagina ziet u welke commissies we hebben binnen de HvW.
U kunt op de tekst klikken voor meer uitleg om naar de betreffende pagina te gaan. U kunt ook direct op het email adres klikken en dan uw vraag voorleggen aan de betreffende commissie.

PEK

Het PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) is een samenwerkingsverband van de Klantenraden van de vier grootste Corporaties in Eindhoven. Zij stemmen hun meningen af met betrekking tot de thema’s voor het maken van prestatieafspraken met Gemeente en Corporaties.

WOONBOND

Woonbond is de landelijke branchevereniging van Huurdersvertegenwoordigingen. Zij stemt landelijk beleid af met de verantwoordelijke minister en AEDES (de branchevereniging van Corporaties) Woonbond is tevens een kennisbank voor Huurders en kan scholing op het vakgebied verzorgen. Woonbond afdeling: Brabant-Oost

Prestatie afspraken

Overeenkomstig de Woningwet van 2015 maken de Gemeente, Corporaties en Huurdersvertegenwoordigingen op basis van gelijkwaardigheid jaarlijks prestatieafspraken rondom de thema’s Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Kwaliteit/Duurzaamheid, Wonen en Zorg en Leefbaarheid.

Communicatie

Met communicatie begint alles. De commissie stelt de nieuwsbrief samen, vat beleidstukken van Woonbedrijf samen, voor iedereen leesbaar. Zorgt voor de beantwoording van vragen van huurders via mail, post en telefoon. Verzamelt ideeën over mogelijke onderwerpen voor gesprekken met Woonbedrijf en stelt enquêtes op. Organiseert buurtbabbels. Verzorgt de nieuwsbrief, website, Facebook en andere kanalen.

Bewonerspartipatie

De commissie ondersteunt buurt- en wijkcommissies, samen met de commissie Communicatie organiseert zij Buurtbabbels en enquêtes, helpt bewoners om inzicht te krijgen in hun servicekostenafrekeningen, stimuleert ontmoetingen tussen buurtbewoners met als doel om fijn en ongestoord wonen te verbeteren.

Verhuurbeleid

Verhuurbeleid heeft alles te maken met woningverdeling in de regio Eindhoven. Hierin zien we veranderingen en is het beleid van Woonbedrijf nog onvoldoende transparant en toegelicht.

Heeft u vragen neem dan contact op via contactformulier

Duurzaamheid

Verduurzaming betekent niet dat het te duur voor huurders mag worden, de commissie kijkt kritisch mee bij verduurzamingsplannen van Woonbedrijf. Bij duurzaamheid moet een gezonde leefomgeving voor de huurder voorop staan: dus geen vocht en schimmel in de woningen, voldoende leef comfort en lage energielasten. “Goedkoop kan duurkoop blijken”. Goedkoop wat betreft bouwkosten kan leiden tot hoge woonlasten voor de huurder.

Wonen en Zorg

Dit is naar de toekomst een belangrijk beleidsthema waarbij deze commissie optimaal wordt betrokken bij het beleid van Woonbedrijf. Zij volgen dit beleid en adviseren voor betere uitvoeringsmogelijkheden tussen de componenten Wonen en aanvullende zorgvoorzieningen in de breedste zin van het woord.

Financiële zaken

Naast hun interne administratie bestudeert zij ook de financiën van Woonbedrijf, zorgt dat zij inzicht krijgt in de opbouw van de huurprijs, inzicht in de begroting en investeringsagenda. Vanuit dat inzicht adviseert zij aan het bestuur over een mogelijk standpunt m.b.t. huurverhogingen, nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten op basis van financiële
risico’s. Tot slot kijkt de commissie naar de wensportefeuille van Woonbedrijf.

Renovatie/sloop/groot onderhoud

Bij deze projecten is het van belang dat StHvW én de bewoners zo vroeg mogelijk in het project wordt betrokken om voldoende rekening te kunnen houden met de persoonlijke omstandigheden en wensen van bewoners. Ook van belang hierbij is de bewaking en regie op het project. In principe is dit de taak van de opdrachtgever, in dit geval Woonbedrijf.

Wonen en zorg

Wonen en zorg

Wonen en zorg

Wonen op een manier die bij je past én die  voldoende ondersteuning biedt is heel belangrijk. Er is veel mogelijk en daarom is het fijn als iemand meekijkt naar wat je wilt en nodig hebt. Dat is precies wat SeniorenPunt doet.”  Pascalle Bartels, directeur van het...

Renovatie / Sloop / Groot onderhoud

Hier kunt u nieuws of informatie vinden over renovatie/sloop/groot onderhoud

Geen gerelateerde berichten gevonden....

Prestatie afspraken

Overeenkomstig de Woningwet van 2015 maken de Gemeente, Corporaties en Huurdersvertegenwoordigingen op basis van gelijkwaardigheid jaarlijks prestatieafspraken rondom de thema’s Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Kwaliteit/Duurzaamheid, Wonen en Zorg en Leefbaarheid. De prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt/bijgesteld. Prestatieafspraken worden telkens voor het jaar erop gemaakt. Voor 2024 is dat dan in 2023. Er zijn gemeentes die al meerjaren afspraken hebben. Die worden elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

Eindhoven

Geldrop – Mierlo

Veldhoven

HELMOND

Geen gerelateerde berichten gevonden....