Prestatie afspraken

Overeenkomstig de woningwet van 2015 maken de Gemeente, Corporaties en Huurdersvertegenwoordigingen op basis van gelijkwaardigheid jaarlijks prestatieafspraken rondom de thema’s Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Kwaliteit/Duurzaamheid, Wonen en Zorg en Leefbaarheid.
De prestatieafspraken worden elk jaar gemaakt/bijgesteld. Prestatieafspraken worden telkens voor het jaar erop gemaakt. Voor 2024 is dat dan in 2023, er zijn gemeentes die al meerjaren afspraken hebben. Die worden elkaar jaar geevalueerd en indien nodig aangepast.

Eindhoven

Geldrop – Mierlo

Veldhoven

Geen gerelateerde berichten gevonden....